Educație pentru sănătate

”Suflet armonios în corp sănătos.”

Este un program format din secvențe modulare de educație psihologică care urmăresc dezvoltarea la elevi a unor abilități cognitive și comportamentale care să-i facă mai productivi, sănătoși și în același timp, mai fericiți. Obiectivul programului este optimizarea sănătății mentale prin consiliere în grup.
Analizând diversitatea și gravitatea problemelor cu care se confrunta elevii în școli, trebuie să fim de acord că implementarea unor asemenea programe a devenit astăzi, mai necesară decât oricând.

Subiecte abordate:
 1. Acceptarea de sine și gândirea pozitivă;
 2. Sănătate mintală: combaterea stresului; exprimarea stărilor emoționale, adaptabilitate;
 3. Convingeri și comportamente adecvate;
 4. Rezolvarea problemelor și luarea deciziilor;
 5. Relații interpersonale;
 6. Dependențe de internet și de jocuri, efectele negative ale Facebook-ului;
 7. Sănătatea alimentației;
 8. Sănătatea reproducerii și a familiei;
 9. Violență, abuz, valori umanitare.
 10. Educație sexuală

Educaţia sexuală este un proces ce se dezvolta pe tot parcursul vieţii, în cadrul căruia obţinem informaţii şi ne formăm atitudinile, convingerile şi valorile despre subiecte importante cum ar fi identitatea, relaţia şi intimitatea.

Numărul tot mai mare al divorţurilor după o scurtă perioadă de mariaj, al sarcinilor adolescentine, al copiilor părinţilor adolescenţi, numărul mare al avorturilor şi al bolilor transmisibile sexual, a victimelor abuzurilor sexuale şi ale violenţei familiale cred că vorbeşte de la sine în favoarea unei astfel de educaţii.

Scopul principal al educaţiei sexuale presupune promovarea sănătăţii sexuale. Educaţia sexuală complexă ar trebui să încerce să ajute copiii în înţelegerea unui punct de vedere pozitiv al sexualităţii, pentru a le oferi informaţii şi abilităţi despre modul de îngrijire a sănătăţii lor sexuale şi pentru a-i ajuta să dobândească competenţe în luarea deciziilor în prezent şi în viitor. Un program comprehensiv de educaţie sexuală include informaţii despre dezvoltarea umană, aptitudinile personale, sexualitate, nevoia de intimitate, relațiile cu adulții și cu cei de aceeași vârstă, impactul sexualității adolescenților asupra vieții de familie, precum și comportamentul riscant, orientarea sexuală a tinerilor și rolul părinților.

Este falsă echivalarea sexualităţii cu relaţia sexuală. Sănătatea sexuală înseamnă sănătatea întregului corp şi a universului psihic al individului. Din nefericire, copiii îşi însuşesc de cele mai multe ori aceste informaţii de la colegii de joacă, prieteni, reviste pe diverse tematici. Există riscul ca informaţiile să fie eronate şi astfel se perpetuează atitudini, care conduc la comportamente sexuale de risc (începerea prematură a vieţii sexuale, neutilizarea mijloacelor de contraceptie şi protecţie).

Programele de educaţie pentru sănătate sexuală sunt realizate adecvat vârstei şi nivelului de dezvoltare intelectuală şi emoţională a elevului. Este nefondată convingerea părinţilor şi a profesorilor că a educa sexual copiii şi tinerii presupune transmiterea de informaţii “tehnice” despre biologia şi fiziologia actului sexual. Elementul esenţial al procesului de educaţie pentru sănătatea sexuală este promovarea unor valori adecvate privind sexualitatea proprie şi a celorlalţi.

De ce este nevoie de educație sexuală?
 • Pentru că așa ne protejăm copilul de mesaje false ori periculoase despre sexualitate, mesaje pe care le primește astăzi de peste tot.
 • Și contrar opiniei larg răspândite, copiii își doresc și ei abordarea acestui subiect delicat.

Toată lumea este conștientă de necesitatea de a discuta despre sex. Singura problemă ar fi: Cum?

 1. Demistificând. Spunând adevărul cu simplitate, sinceritate și umor sau
 2. Solicitând ajutorul unui profesor de sănătate sexuală.